ZÁPIS do MŠ

Zápis dětí do mateřské školy Jánošíkova i Vrchlického 9.-11.5.2017

pro školní rok 2017/2018

Rozhodnutí o PŘIJETÍ na školní rok 2017/2018 - bude uvedeno pod registračními čísly:Zápis dětí

 

Rodiče si přinesou s sebou k zápisu:

R vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání s potvrzením od lékaře

R rodný list dítěte

R občanský průkaz (zákonného zástupce)

 

Tiskopis žádosti si můžete stáhnout na našich webových stránkách ve složce Dokumenty nebo si jej vyzvednout v ředitelně MŠ Jánošíkova, v budově MŠ Vrchlického v kanceláři zástupkyně školy od 24. 4. 2017.

Do žádosti uveďte datum přijetí dítěte ke dni 1. 9. 2017.

U dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je potřeba doložit doporučení školského poradenského zařízení.

Na našich webových stránkách jsou uvedena i kritéria přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2017-2018 (Dokumenty).

Rodiče u zápisu získají informace o mateřské škole a dozvědí se bližší informace o podmínkách přijetí svého dítěte do mateřské školy.

Po zápisu Vašeho dítěte se můžete jít podívat do tříd v přízemí = Zajíčci, Kočičky (po dohodě se zaměstnanci školy).

Rodiče u zápisu získají informace o mateřské škole, dozvědí se bližší informace o podmínkách přijetí svého dítěte do mateřské školy. Těšíme se na vás a na vaše děti.R

Registrační čísla přijatých dětí na školní rok 2019/2020

ROZHODNUTI_PRIJETI_2019-20.pdf (156367)

 

 

Zápis dětí do Mateřské školy Hodonín, Jánošíkova 3513/11, příspěvková organizace

na školní rok 2019/2020 se uskuteční

od pondělí 13. května 2019 do středy 15. května 2019

v době od 8:00 hod do 15:30 hod

v ředitelně MŠ Jánošíkova

 

Rodiče, přineste si s sebou k zápisu:

  1.         vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání                          (již s potvrzením od lékaře)
  2.         rodný list dítěte
  3.         občanský průkaz zákonného zástupce

Do žádosti uveďte datum přijetí dítěte ke dni 1. 9. 2019. 

 

Tiskopis žádosti si můžete stáhnout na webových stránkách školy (v části Dokumenty) nebo si jej vyzvednout v MŠ Jánošíkova v ředitelně školy, popř. u zástupkyně školy v MŠ Vrchlického, a to od 29. dubna 2019.

 

Rodiče u zápisu získají informace o mateřské škole, dozvědí se bližší informace o podmínkách přijetí svého dítěte do mateřské školy.

V době zápisu si po dohodě budete moci prohlédnout třídu Zajíčci.

Těšíme se na vás a na vaše děti.

 

U dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je potřeba doložit i doporučení školského poradenského zařízení.

 

Na webových stránkách školy, ve složce DOKUMENTY, jsou dokumenty související se zápisem do MŠ:

  •         Žádost k předškolnímu vzdělávání (Přihláška)
  •         Kritéria přijetí dětí na školní rok 2019/2020
  •         Školské obvody mateřských škol zřízených městem Hodonínem

 

V naší MŠ jsou děti rozděleny do šesti věkově smíšených tříd a do dvou mateřských škol (MŠ Jánošíkova a odloučené pracoviště MŠ Vrchlického). V jednotlivých třídách je počet dětí stanoven s přihlédnutím na aktuální podmínky v souladu s platnými právními předpisy. Na základě doporučení Speciálně pedagogického centra nebo Pedagogicko-psychologické poradny jsou do naší mateřské školy přijímány i děti se speciálními vzdělávacími potřebami. 

 

Povinné předškolní vzdělávání

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. T. j. od počátku školního roku, který následuje do dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku do zahájení povinné školní docházky.

Proto MŠ upozorňuje, že dítě narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2014

je zákonný zástupce

povinen přihlásit k předškolnímu vzdělávání.