ZÁPIS do MŠ

Zápis dětí do mateřské školy Jánošíkova i Vrchlického 9.-11.5.2017

pro školní rok 2017/2018

Rozhodnutí o PŘIJETÍ na školní rok 2017/2018 - bude uvedeno pod registračními čísly:Zápis dětí

 

Rodiče si přinesou s sebou k zápisu:

R vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání s potvrzením od lékaře

R rodný list dítěte

R občanský průkaz (zákonného zástupce)

 

Tiskopis žádosti si můžete stáhnout na našich webových stránkách ve složce Dokumenty nebo si jej vyzvednout v ředitelně MŠ Jánošíkova, v budově MŠ Vrchlického v kanceláři zástupkyně školy od 24. 4. 2017.

Do žádosti uveďte datum přijetí dítěte ke dni 1. 9. 2017.

U dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je potřeba doložit doporučení školského poradenského zařízení.

Na našich webových stránkách jsou uvedena i kritéria přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2017-2018 (Dokumenty).

Rodiče u zápisu získají informace o mateřské škole a dozvědí se bližší informace o podmínkách přijetí svého dítěte do mateřské školy.

Po zápisu Vašeho dítěte se můžete jít podívat do tříd v přízemí = Zajíčci, Kočičky (po dohodě se zaměstnanci školy).

<span style="font-size:13.5pt;font-family:Wingdings; mso-fareast-font-family:" times="" new="" roman";="" mso-bidi-font-family:"times="" color:#1e3966;"="">J Těšíme se na Vás J.

 

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, se oznamují zveřejněním uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Pořadí zapsaných dětí se stanoví podle "Kritérií o přijetí".

Děti jsou rozděleny do šesti, věkově smíšených tříd. V jednotlivých třídách je počet dětí stanoven s přihlédnutím na aktuální podmínky v souladu s platnými právními předpisy. Na základě doporučení Speciálně pedagogického centra nebo Pedagogicko-psychologické poradny jsou do naší mateřské školy přijímány i děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Pokud to situace umožňuje, mateřská škola vychází rodičům vstříc při výběru třídy pro jejich dítě a dle situace umožňuje rodičům předem oznámit, kterou mateřskou školu v naší organizaci preferují. Zda MŠ Jánošíkova či Vrchlického.

Zápis dětí do Mateřské školy Hodonín, Jánošíkova 3513/11, příspěvková organizace
na školní rok 2018/2019 se uskuteční
od středy 9. května 2018 do pátku 11. května 2018
v době od 8:00 hod do 15:30 hod
v ředitelně MŠ Jánošíkova
 
Rodiče, přineste si s sebou k zápisu:
  • vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání                          (již s potvrzením od lékaře)
  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz
Do žádosti uveďte datum přijetí dítěte ke dni 1. 9. 2018. 
Tiskopis žádosti si můžete stáhnout na webových stránkách školy (v části Dokumenty) nebo si jej vyzvednout v MŠ Jánošíkova v ředitelně školy, popř. u zástupkyně školy v MŠ Vrchlického, a to od 23. dubna 2018.
 
U dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je potřeba doložit i doporučení školského poradenského zařízení.
 
Na webových stránkách školy, ve složce DOKUMENTY, jsou dokumenty související se zápisem do MŠ:
  • Žádost k předškolnímu vzdělávání (Přihláška)
  • Kritéria přijetí dětí na školní rok 2018/2019
  • školské obvody mateřských škol zřízených městem Hodonínem

V naší MŠ jsou děti rozděleny do šesti věkově smíšených tříd. V jednotlivých třídách je počet dětí stanoven s přihlédnutím na aktuální podmínky v souladu s platnými právními předpisy. Na základě doporučení Speciálně pedagogického centra nebo Pedagogicko-psychologické poradny jsou do naší mateřské školy přijímány i děti se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Pokud to situace umožňuje, mateřská škola vychází rodičům vstříc při výběru třídy pro jejich dítě.

Povinné předškolní vzdělávání

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku do zahájení povinné školní docházky.

Proto MŠ upozorňuje, že dítě narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2013

je zákonný zástupce

povinen přihlásit k předškolnímu vzdělávání !!!

 

 


Kontakt

Mateřská škola Hodonín Jánošíkova 3513/11 příspěvková organizace

Mateřská škola Hodonín Jánošíkova 3513/11 příspěvková organizace Hodonín 695 01

tel.: 518 353 403
mob.: 606 685 168
tel. na ŠJ: 518 344 178Kontakt - odloučené pracoviště

MŠ Vrchlického
Tel.: 518 351 271
mobil: 724043743