ZÁPIS do MŠ

Zápis dětí do mateřské školy Jánošíkova i Vrchlického 9.-11.5.2017

pro školní rok 2017/2018

Rozhodnutí o PŘIJETÍ na školní rok 2017/2018 - bude uvedeno pod registračními čísly:Zápis dětí

 

Rodiče si přinesou s sebou k zápisu:

R vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání s potvrzením od lékaře

R rodný list dítěte

R občanský průkaz (zákonného zástupce)

 

Tiskopis žádosti si můžete stáhnout na našich webových stránkách ve složce Dokumenty nebo si jej vyzvednout v ředitelně MŠ Jánošíkova, v budově MŠ Vrchlického v kanceláři zástupkyně školy od 24. 4. 2017.

Do žádosti uveďte datum přijetí dítěte ke dni 1. 9. 2017.

U dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je potřeba doložit doporučení školského poradenského zařízení.

Na našich webových stránkách jsou uvedena i kritéria přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2017-2018 (Dokumenty).

Rodiče u zápisu získají informace o mateřské škole a dozvědí se bližší informace o podmínkách přijetí svého dítěte do mateřské školy.

Po zápisu Vašeho dítěte se můžete jít podívat do tříd v přízemí = Zajíčci, Kočičky (po dohodě se zaměstnanci školy).

<span style="font-size:13.5pt;font-family:Wingdings; mso-fareast-font-family:" times="" new="" roman";="" mso-bidi-font-family:"times="" color:#1e3966;"="">J Těšíme se na Vás J.

 

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, se oznamují zveřejněním uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Pořadí zapsaných dětí se stanoví podle "Kritérií o přijetí".

Děti jsou rozděleny do šesti, věkově smíšených tříd. V jednotlivých třídách je počet dětí stanoven s přihlédnutím na aktuální podmínky v souladu s platnými právními předpisy. Na základě doporučení Speciálně pedagogického centra nebo Pedagogicko-psychologické poradny jsou do naší mateřské školy přijímány i děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Pokud to situace umožňuje, mateřská škola vychází rodičům vstříc při výběru třídy pro jejich dítě a dle situace umožňuje rodičům předem oznámit, kterou mateřskou školu v naší organizaci preferují. Zda MŠ Jánošíkova či Vrchlického.

SEZNAM DĚTÍ PŘIJATÝCH k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Hodonín, Jánošíkova 3513/11, příspěvková organizace, na školní rok 2017/2018 (pod registračními čísly):

 
 
Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, se oznamují zveřejněním uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Pořadí zapsaných dětí se stanoví podle "Kritérií o přijetí".
 

V MŠ jsou děti rozděleny do šesti, věkově smíšených tříd. V jednotlivých třídách je počet dětí stanoven s přihlédnutím na aktuální podmínky v souladu s platnými právními předpisy. Na základě doporučení Speciálně pedagogického centra nebo Pedagogicko-psychologické poradny jsou do naší mateřské školy přijímány i děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Pokud to situace umožňuje, mateřská škola vychází rodičům vstříc při výběru třídy pro jejich dítě a dle situace umožňuje rodičům předem oznámit, kterou mateřskou školu v naší organizaci preferují. Zda MŠ Jánošíkova či Vrchlického.

 

Povinné předškolní vzdělávání

Od 1. září 2017 je pro děti od 5 let docházka do MŠ povinná!

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34 odst. 2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Pokud tak zákonný zástupce neučiní, bude porušovat zákon a hrozí mu přestupkové řízení.

Proto mateřská škola upozorňuje, že:

dítě narozené od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2012

je zákonný zástupce

povinen přihlásit k předškolnímu vzdělávání !!!

 


Kontakt

Mateřská škola Hodonín Jánošíkova 3513/11 příspěvková organizace

Mateřská škola Hodonín Jánošíkova 3513/11 příspěvková organizace Hodonín 695 01

tel.: 518 353 403
mob.: 606 685 168
tel. na ŠJ: 518 344 178Kontakt - odloučené pracoviště

MŠ Vrchlického
Tel.: 518 351 271
mobil: 724043743