DOKUMENTY

Registrační čísla přijatých dětí do MŠ Jánošíkova - šk. r. 2019/2020

Žádost o přijetí dítěte do MŠ Jánošíkova - šk. r. 2019/2020

Kritéria přijetí dětí do MŠ Jánošíkova - šk. r. 2019/2020

Úplata za předškolní vzdělávání na šk. r. 2019/2020

Spádové obvody pro MŠ v Hodoníně - vyhláška

Pověřenec pro ochranu osobních údajů - GDPR

PROJEKT - Vědomostní rozvíjení

PROJEKT - Vědomostní rozvíjení

Rozpočet od ZŘIZOVATELE  

             

Rozpočet STÁTNÍ

         SR_2019.pdf (161475)
         SR_2018.pdf (201853)
         

 

 

 

 
 - bude uvedeno pod