TŘÍDY MATEŘSKÉ ŠKOLY JÁNOŠÍKOVA 

MŠ Jánošíkova :

tel.:  518 353 403,  mob.:  606 685 168

 

1. třída "Pejsci"

p. uč. Kateřina Hrnková
p. uč. Jitka Macková  

 

2. třída "Berušky"

p. uč. Miloslava Klímová
p. uč. Aneta Trnovcová  

 

3. třída "Kočičky"

p. řed. Jarmila Všetulová
p. uč. Monika Lungová

asistentka pedagoga Blanka Svobodová

 

4. třída "Zajíčci"

p. uč. Věra Veselá
p. uč. Jitka Prostředníková

 

MŠ Vrchlického :

tel.:  518 351 271,   mob.:  724 043 743

 

5. třída " Sluníčka "

p. zást. řed. Jaroslava Nesvadbová 

p. uč. Alena Rozsypalová                                                       

asistentka pedagoga: Michaela Gmytriková, Dis.

 

6. třída "Motýlci" 

p. uč. Simona Mikulášková                                   

p. uč. Annetta Podolská

asistentka pedagoga: Ivana Žurková