Informace o nás

 

Dne 1.1.2003 jsme se stali příspěvkovou organizací s odloučeným pracovištěm MŠ Vrchlického16   v Hodoníně.

Mateřská škola Jánošíkova je kmenovou MŠ a  byla začleněna do městské části  velmi uváženě. Je umístěna nedaleko centra města v klidném prostředí u parku nedaleko ramene řeky Moravy. Mateřská škola je koncipována jako jednopatrová budova a hospodářským pavilonem s kuchyní.

V budově školy jsou čtyři světlé, prostorné a dobře vybavené třídy.

Děti jsou umístěny ve čtyřech smíšených třídách ve věku od 3 do 6 let –  vytváříme skupiny dětí, které poskytují dětem přirozené podmínky pro socializaci dítěte, a ta  je hlavním přínosem v předškolním období  a po celý další život dítěte.

V mateřské škole Jánošíkova pedagogickou práci vykonává 7 ped. pracovnic – ředitelka  a šest p. učitelek. Ve školní jídelně pracuje vedoucí školní jídelny a dvě vyučené kuchařky, jedna pomocná kuchařka. O úklid a čistotu budovy a okolí se stará p. školnice a uklizečka.

Mateřskou školu obklopuje prostorná a rozlehlá zahrada osázená vzrostlými stromy a keři. Bohatá zeleň dostatečně chrání děti před slunečními paprsky, poskytuje dětem dostatek stínu a pohody. Areál školní zahrady je velký a dřevěné průlezky dávají dětem možnost velkého pohybového využití. Také uměle vytvořený kopec je využíván k pohybovým aktivitám, hlavně v zimním období.

Na odloučeném pracovišti MŠ Vrchlického pracují čtyři pedagogické pracovnice – zást. řed. a tři p. učitelky. O čistotu budovy se stará p. školnice. V kuchyni pracuje pomocná kuchařka, která zajišťuje stravování dětí i dospělých. Budova je téměř bezbariérová, 2 schody vedou do umyvárny dětí ve 2. třídě. 

Školní zahrada je  přiměřená k počtu dětí a je vybavena dle finančních možností školy.